Wanna - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Wanna - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Odpady budowlane w ilościach wskazujących na samodzielny remont oddajemy do PSZOK.

PSZOK