Aerozole - wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Aerozole - wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Aerozole można również oddać do PSZOK lub MPSZOK.

Metale i tworzywa sztuczne

Ekosztuczka

Ze względu na bezpieczeństwo pracowników odbierających odpady i sortujących odpady, preferujemy oddanie aerozoli do PSZOK/MPSZOK, gdzie nie są one narażone na uszkodzenie pojemnika, a tym samym nie stanowią zagrożenia wybuchem, czy niekontrolowanym wyciekiem substancji np. łatwopalnej. Jednakże zgodnie z ogólnymi zasadami segregowania, aerozole, które zostaną wyrzucone do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne też mogą być poddane recyklingowi/odzyskowi.