Prostownica elektryczna - zanieść do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Prostownica elektryczna - zanieść do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Elektrośmieci

Ekosztuczka

Prostownicę, nie większą niż 25cm, możesz również oddać do

mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych