Pompka do roweru - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Pompka do roweru - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Odpady zmieszane

Ekosztuczka

Pompkę do roweru możesz oddać również do

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych