Pierze z poduszek - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Pierze z poduszek - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Odpady zmieszane