Metka z ubrania - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Metka z ubrania - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Odpady zmieszane