Ładowarka - zanieść do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Ładowarka - zanieść do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ładowarkę możesz również oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Elektrośmieci