Koło z felgą - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Koło z felgą - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Oddaj osobno felgę, osobno oponę

PSZOK