Kask rowerowy - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Kask rowerowy - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Jeśli kask nadaje się jeszcze do użytku, to przekaż go potrzebującym.

Odpady zmieszane

Ekosztuczka

Kask, ubrania rowerowe, części rowerowe i stary rower możesz przekazać również do

Otwartego Warsztatu Rowerowego