Gruz - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Znajdź PSZOK - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Gruz - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Znajdź PSZOK

Odpady budowlane w ilościach wskazujących na samodzielny remont oddajemy do PSZOK.

PSZOK