Tacka grillowa aluminiowa nadpalona - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Tacka grillowa aluminiowa nadpalona - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Nadpalone aluminium nie nadaje się do odzysku surowca.

Odpady zmieszane