Jak segregować odpady komunalne?

  • Nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów.
  • Opróżniamy opakowania z resztek zawartości.
  • Odrywamy wieczka od pojemników.
  • Zgniatamy puszki, butelki plastikowe i inne możliwe odpady.
  • Nie wrzucamy mięsa do BIO, tylko resztki roślinne.
  • Wyrzucamy odpady BIO luzem.
  • Segregujemy tylko czysty papier, brudny trafia do ZMIESZANYCH.
  • Pamiętajmy, sedes to nie kosz na śmieci. Nie wyrzucamy do niego resztek jedzenia, odpadów budowlanych, środków higieny np. podpasek, papierowych ręczników czy leków.
Znajdź PSZOK/MPSZOK

Segregacja śmieci - kolory pojemników