Bibuła - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Bibuła - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Odpady zmieszane