Spójrz na swój odpad i zobacz z jakiego jest materiału - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Jakiego rodzaju jest to opakowanie