Zostaw w wyznaczonym przez administratora nieruchomości miejscu gromadzenia gabarytów nie wcześniej niż 24 godz. przed wyznaczonym terminem odbioru. - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Zostaw w wyznaczonym przez administratora nieruchomości miejscu gromadzenia gabarytów nie wcześniej niż 24 godz. przed wyznaczonym terminem odbioru.

Gabaryty