Wyrzuć do metali i tworzyw sztucznych - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Wyrzuć do metali i tworzyw sztucznych

Metale i tworzywa sztuczne

Pamiętaj!

  • Metalowego opakowania nie musisz myć, wystarczy je dobrze opróżnić.

  • Plastikowego opakowania nie musisz myć, wystarczy je dobrze opróżnić.

  • Odrywaj wieczka aluminiowe od opakowań i tez wrzuć do metali i tworzyw

  • Aerozole można również oddać do PSZOK lub MPSZOK