Zupa z dodatkiem mięsa, tłuszczu - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Zupa z dodatkiem mięsa, tłuszczu - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Skwaśniałą zupę (gęstą część ) z dodatkiem produktów pochodzenia zwierzęcego wyrzuć do zmieszanych. Jeśli zupa nie zawiera mięsa lub tłuszczu to może trafić do BIO. Pamiętaj, sedes to nie kosz na śmieci! Nie wylewaj do niego zupy, ponieważ zapycha kanalizację. Dodatkowo zachęcasz tym szczury do zakładania w niej gniazd

Odpady zmieszane

Ekosztuczka

Zupę można podzielić na porcje i zamrozić.

Pamiętaj o tym żeby nie marnować jedzenia. Nadmiar możesz oddać do jadłodzielni.

Sprawdź gdzie jest najbliższa jadłodzielnia.
6a-ZMIESZANE

Co się dzieje z odpadami zmieszanymi?

Odpady zmieszane trafiają albo do instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) lub do instalacji do termicznego przekształcania odpadów (spalarni).

Instalacje MBP –  odpady są sortowane. Te, które nadają się do ponownego użycia wydzielane są na linii sortowniczej i przekazywane recyklerom.

Pozostałe odpady podlegają dalszemu przetwarzaniu, w wyniku którego powstają odpady nadające się do produkcji paliwa alternatywnego RDF wykorzystywane np. w cementowniach oraz odpady o właściwościach przystosowanych do unieszkodliwiania na składowiskach

Spalarnia – odpady spala się w specjalnych, bezpiecznych dla środowiska piecach, dzięki czemu powstaje energia elektryczna oraz ciepło, które wykorzystywane są w naszych domach. Pozostałości po procesie spalania (popioły itp.) trafiają na składowisko odpadów, a powstały żużel wykorzystywany jest np. przy budowie dróg.

 

Warto pamiętać:

  • Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucaj tylko to, czego nie udało ci się rozdzielić do pojemników na odpady segregowane lub czego nie można oddać do PSZOK-u lub MPSZOK.
  • Tutaj powinny trafić m.in. resztki mięsne oraz kości, mokry lub zabrudzony papier, zużyte materiały higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe, żwirek z kuwet dla zwierząt, fajans, potłuczone szyby i lustra, tekstylia.
  • Do odpadów zmieszanych nie wyrzucaj sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, AGD, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i remontowych, odpadów zielonych, leków oraz chemikaliów.