Trociny do wypełniania paczek - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Trociny do wypełniania paczek - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Do BIO wyrzucamy resztki warzyw i owoców.

Odpady zmieszane