Telewizor - zanieść do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Telewizor - zanieść do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Elektrośmieci