Tekstylia - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Tekstylia - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Niezależnie od tego, czy tekstylia wykonane są z tkanin naturalnych czy sztucznych, to wyrzucamy je do zmieszanych. Możesz również oddać je do PSZOKu. Wyrzucaj tylko te, które nie nadają się do użytku. Pozostałe możesz oddać na zbiórkę dla potrzebujących np. wrzucić do specjalnych kontenerów lub przekazać jednej z fundacji, które zajmują się zbieraniem tekstyliów.

Odpady zmieszane

6a-ZMIESZANE

Co się dzieje z odpadami zmieszanymi?

Odpady zmieszane trafiają albo do instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) lub do instalacji do termicznego przekształcania odpadów (spalarni).

Instalacje MBP –  odpady są sortowane. Te, które nadają się do ponownego użycia wydzielane są na linii sortowniczej i przekazywane recyklerom.

Pozostałe odpady podlegają dalszemu przetwarzaniu, w wyniku którego powstają odpady nadające się do produkcji paliwa alternatywnego RDF wykorzystywane np. w cementowniach oraz odpady o właściwościach przystosowanych do unieszkodliwiania na składowiskach

Spalarnia – odpady spala się w specjalnych, bezpiecznych dla środowiska piecach, dzięki czemu powstaje energia elektryczna oraz ciepło, które wykorzystywane są w naszych domach. Pozostałości po procesie spalania (popioły itp.) trafiają na składowisko odpadów, a powstały żużel wykorzystywany jest np. przy budowie dróg.

 

Warto pamiętać:

  • Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucaj tylko to, czego nie udało ci się rozdzielić do pojemników na odpady segregowane lub czego nie można oddać do PSZOK-u lub MPSZOK.
  • Tutaj powinny trafić m.in. resztki mięsne oraz kości, mokry lub zabrudzony papier, zużyte materiały higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe, żwirek z kuwet dla zwierząt, fajans, potłuczone szyby i lustra, tekstylia.
  • Do odpadów zmieszanych nie wyrzucaj sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, AGD, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i remontowych, odpadów zielonych, leków oraz chemikaliów.