Struna - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Struna - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Jest to za mały odpad, żeby poddać go recyklingowi.

Odpady zmieszane

6a-ZMIESZANE

Co się dzieje z odpadami zmieszanymi?

Odpady zmieszane trafiają albo do instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) lub do instalacji do termicznego przekształcania odpadów (spalarni).

Instalacje MBP –  odpady są sortowane. Te, które nadają się do ponownego użycia wydzielane są na linii sortowniczej i przekazywane recyklerom.

Pozostałe odpady podlegają dalszemu przetwarzaniu, w wyniku którego powstają odpady nadające się do produkcji paliwa alternatywnego RDF wykorzystywane np. w cementowniach oraz odpady o właściwościach przystosowanych do unieszkodliwiania na składowiskach

Spalarnia – odpady spala się w specjalnych, bezpiecznych dla środowiska piecach, dzięki czemu powstaje energia elektryczna oraz ciepło, które wykorzystywane są w naszych domach. Pozostałości po procesie spalania (popioły itp.) trafiają na składowisko odpadów, a powstały żużel wykorzystywany jest np. przy budowie dróg.

 

Warto pamiętać:

  • Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucaj tylko to, czego nie udało ci się rozdzielić do pojemników na odpady segregowane lub czego nie można oddać do PSZOK-u lub MPSZOK.
  • Tutaj powinny trafić m.in. resztki mięsne oraz kości, mokry lub zabrudzony papier, zużyte materiały higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe, żwirek z kuwet dla zwierząt, fajans, potłuczone szyby i lustra, tekstylia.
  • Do odpadów zmieszanych nie wyrzucaj sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, AGD, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i remontowych, odpadów zielonych, leków oraz chemikaliów.