Silikon montażowy - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Silikon montażowy - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Opakowanie z zawartością silikonu oddaj do PSZOK-u. Puste opakowanie po silikonie montażowym wyrzuć do metali i tworzyw sztucznych.

PSZOK