Rama rowerowa - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Rama rowerowa - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK

Ekosztuczka

Rower lub jego części możesz przekazać również do

Otwartego Warsztatu Rowerowego