Pompa olejowa - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Znajdź PSZOK - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Pompa olejowa - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Znajdź PSZOK

PSZOK

Ekosztuczka

Pompę olejową możesz oddać również do

punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego