Pojemnik po płynie do spryskiwaczy samochodowych plastikowy pusty - wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Pojemnik po płynie do spryskiwaczy samochodowych plastikowy pusty - wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Metale i tworzywa sztuczne

Ekosztuczka

Pojemnik z resztkami płynu oddaj do PSZOK/MPSZOK. Więcej informacji o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdziesz na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu

Warszawa 19115