Plaster opatrunkowy - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Plaster opatrunkowy - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Odpady zmieszane