Pianka montażowa - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Pianka montażowa - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Pusty pojemnik po piance montażowej możesz oddać zarówno do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) jak i do Mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (MPSZOK)

PSZOK