Pędzel - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Pędzel - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Odpady zmieszane

Ekosztuczka

Pędzel możesz również oddać do

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych