Paleta drewniana - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Paleta drewniana - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK