Paczka po papierosach papierowa - wyrzuć do pojemnika na papier - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Paczka po papierosach papierowa - wyrzuć do pojemnika na papier

Folie okrywającą opakowanie oraz folię wewnętrzną wyrzuć do zmieszanych

Papier