Opakowanie z plastiku roślinnego - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Opakowanie z plastiku roślinnego - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Tylko opakowania posiadające oznaczenie w postaci piktogramu „sadzonki” z podanym nr certyfikatu, potwierdzającym ich kompostowalność i spełnienie wymagań europejskiej normy EN 13432, mogą być zbierane w pojemniku oznaczonym frakcją „BIO”.

Odpady zmieszane

Ekosztuczka

Opakowania biodegradowalne ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu i dzięki temu nie zalegają w środowisku, natomiast należy pamiętać, że nie wszystkie opakowania biodegradowalne są kompostowalne. Kompostować można wyłącznie wyłącznie opakowania z uzyskanym certyfikatem potwierdzającym spełnianie normy EN 13432. Takie opakowanie wyrzuć do BIO.