Opakowanie po żelu do czyszczenia toalet - wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Opakowanie po żelu do czyszczenia toalet - wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Metale i tworzywa sztuczne

Ekosztuczka

Opakowanie po żelu do czyszczenia toalet możesz oddać do

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych