Ondulina - należy zutylizować we własnym zakresie. - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Ondulina - należy zutylizować we własnym zakresie.

Należy wynająć kontener na odpady poremontowe i pobudowlane

Odpady remontowe i inne