Odchody zwierząt - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Możesz je również wyrzucić do sedesu.

Odpady zmieszane