Niedopałki po papierosach - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Niedopałki po papierosach - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Odpady zmieszane