Mop parowy - zanieść do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Mop parowy - zanieść do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Możesz również oddać go do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Elektrośmieci