Mata piankowa - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Mata piankowa - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Odpady zmieszane

Ekosztuczka

Matę możesz również oddać do

PSZOK-u