Laptop zepsuty - zanieść do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Laptop zepsuty - zanieść do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Elektrośmieci

Ekosztuczka

Laptop możesz również oddać do

PSZOK-u