Kran - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Kran - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W ilościach wskazujących na samodzielny remont możesz oddać do PSZOK-u

PSZOK