Kosiarka elektryczna - zanieść do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Kosiarka elektryczna - zanieść do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Elektrośmieci

Ekosztuczka

Kosiarkę eklektyczną możesz również oddać do PSZOK-u. Dowiedz się więcej na temat punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu

Warszawa 19115