Klej - Oddaj do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Klej - Oddaj do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Pamiętaj, sedes to nie kosz na śmieci! Nie wyrzucaj do niego kleju, ponieważ zapycha kanalizację.

Pozostałe odpady