Karnisz - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Karnisz - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Karnisz możesz również zostawić w wyznaczonym przez administratora nieruchomości miejscu gromadzenia gabarytów. Odpady można zostawić nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru.

PSZOK