Grzejnik olejowy - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Grzejnik olejowy - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK

Ekosztuczka

Grzejnik możesz zanieść również do

punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego