Grzejnik olejowy - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Znajdź PSZOK - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Grzejnik olejowy - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Znajdź PSZOK

PSZOK

Ekosztuczka

Grzejnik możesz zanieść również do

punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego