Płytki ceramiczne (gresy) - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Płytki ceramiczne (gresy) - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Odpady budowlane w ilościach wskazujących na samodzielny remont oddajemy do PSZOK. Nie ma możliwości oddania ich do MPSZOK!

PSZOK