Gałęzie i duże odpady zielone - wyrzuć do pojemnika na zielone - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Gałęzie i duże odpady zielone - wyrzuć do pojemnika na zielone

Odpady muszą zostać rozdrobnione i dopiero wówczas wrzuć je do pojemnika na odpady zielone

Zielone

Ekosztuczka

Odpady zielone możesz również oddać do

PSZOK-u
7a-ZIELONE

Jak przebiega proces recyklingu odpadów zielonych?

 

Odbiór odpadów: Odpady zielone (np. liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie) w Warszawie odbierane są cały rok.

Kompostownia: Odpady przerabiane są na kompost – nawóz organiczny, który jest wykorzystywany do użyźniania gleby np. przy pielęgnacji przez miasto terenów zieleni. Dzięki zastosowaniu kompostu, gleba zyskuje cenne składniki odżywcze i mineralne

 

Pamiętaj!

  • Do szarego pojemnika na odpady zielone nie wyrzucamy: kamieni, popiołu czy ziemi.