Folia okrywająca paczkę po papierosach - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Folia okrywająca paczkę po papierosach - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Paczkę papierową wyrzuć do papieru

Odpady zmieszane