Farba po remoncie - Oddaj do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Farba po remoncie - Oddaj do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Pamiętaj, sedes to nie kosz na śmieci! Nie wylewaj do niego farby, ponieważ zapycha kanalizację.

Pozostałe odpady