Dywan - wyrzuć do pojemnika na gabaryty - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Dywan - wyrzuć do pojemnika na gabaryty

Odpad wielkogabarytowy zostaw w wyznaczonym przez administratora nieruchomości miejscu gromadzenia gabarytów. Odpady te można zostawić nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

Gabaryty

Ekosztuczka

Dywan możesz oddać również do PSZOK-u. Więcej informacji o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdziesz na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu

Warszawa 19115