Deski - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Deski - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Deski w ilościach wskazujących na samodzielny remont możesz oddać do PSZOK-u

PSZOK