Deski - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Znajdź PSZOK - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Deski - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Znajdź PSZOK

Deski w ilościach wskazujących na samodzielny remont możesz oddać do PSZOK-u

PSZOK