Depilator elektryczny - zanieść do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Depilator elektryczny - zanieść do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Elektrośmieci

Ekosztuczka

Depilator możesz również oddać do

punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego